Diễn viên- người mẫu Lee Eon ( Coffee Prince ) đã tử nạn ngày hôm qua do tai nạn xe cộ. Diễn viên- người mẫu Lee Eon ( Coffee Prince ) đã tử nạn ngày hôm qua do tai nạn xe cộ.

Diễn viên- người mẫu Lee Eon ( Coffee Prince ) đã tử nạn ngày hôm qua do tai nạn xe cộ.