Amy Winehouse nói âm nhạc trong album mới của mình bị ảnh hưởng của bộ phim kinh điển Wizard of Oz. Amy Winehouse nói âm nhạc trong album mới của mình bị ảnh hưởng của bộ phim kinh điển Wizard of Oz.

Amy Winehouse nói âm nhạc trong album mới của mình bị ảnh hưởng của bộ phim kinh điển Wizard of Oz.