Noel Gallagher nói album mới của Oasis sẽ không theo dòng Brit Pop quen thuộc của họ mà sẽ mang nhiều chất glam hơn. Noel Gallagher nói album mới của Oasis sẽ không theo dòng Brit Pop quen thuộc của họ mà sẽ mang nhiều chất glam hơn.

Noel Gallagher nói album mới của Oasis sẽ không theo dòng Brit Pop quen thuộc của họ mà sẽ mang nhiều chất glam hơn.